Peter Štrbo Rôzne

Daň z nehnuteľnosti priznávame do 31. januára

Termín podania daňoveho priznania k dani z nehnuteľnosti je 31. január 2011. Týka sa to všetkých Rožňavčanov, ktorí v roku 2010 nadobudli nehnuteľnosť alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane sa považuje napr. zmena druhu pozemku, zmena výmery pozemku pri postavení stavby, vybudovanie prístavby a podobne. Správu dane z nehnuteľností vykonáva vždy obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Priznanie je potrebné podať na príslušnom tlačive na Mestskom úrade v Rožňave. Formulár si môžete stiahnuť aj na internetovej stránke mesta Rožňava. Na mestskej stránke nájdete aj všetky konkrétne sadzby dane z nehnuteľnosti. Mesto Rožňava ako správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v splátkach a to:

  1. ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v troch splátkach a to:

20 % dane do 31. mája, 30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra zdaňovacieho obdobia,

  1. v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to do 1. mája, 1. júla,

1. septembra a 1. decembra bežného roku.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM