Eva Mikulová Samospráva

Prokurátor preverí zámenu Ťahanovského lesa za pozemky pod Wuppertálskou ulicou, FOTO

Krajská prokuratúra v Košiciach prešetruje zákonnosť zámeny nehnuteľností medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou farnosťou Ťahanovce z roku 2017.

Ilustračný obrázok k článku Prokurátor preverí zámenu Ťahanovského lesa za pozemky pod Wuppertálskou ulicou, FOTO
10
Galéria

Podarí sa zastaviť developera a výstavba blokov pod Wuppertálskou ulicou sa nakoniec konať nebude? Veľmi si to želá väčšina obyvateľov dotknutej lokality, ktorí podpísali petíciu proti výstavbe.

Absolútny nesúhlas s výstavbou

Ako uvádza oficiálna stránka mesta Košice, primátor Jaroslav Polaček podal podnet prokuratúre na základe petície občanov mesta a schváleného uznesenie Mestského zastupiteľstva z apríla 2019.

Dňa 15. marca bola mestu Košice doručená petícia obyvateľov žijúcich najmä z mestskej časti Košice – Sídlisko KVP proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej cirkvi na XVII. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2017.

V petícii občania vyslovujú absolútny nesúhlas s výstavbou obytných domov na predmetných pozemkoch pod Wuppertálskou ulicou, ku ktorým sa dostal súkromný developer po tom, čo ich odkúpil od Rímskokatolíckej cirkvi. Tá ich získala niekoľko mesiacov predtým po tom, čo si ich vymenila s mestom Košice za svoje pozemky v Ťahanovskom lese.

Chcú byť účastníci konania

Nespokojní občania v petícii požiadali mestské zastupiteľstvo, aby zaviazalo vedenia mesta podať podnet na prokuratúru. Mestské zastupiteľstvo na svojom VI. zasadnutí 11. apríla 2019 prerokovalo a zobralo na vedomie predmetnú petíciu a požiadalo primátora, aby zabezpečil podanie podnetu na prokuratúru. Občania zároveň požiadali o možnosť, aby zástupcovia v petícii podpísaných občanov boli prizvaní ako účastníci stavebného konania v prípade, že sa na danom pozemku začne stavebné konanie.

Prokuratúra v súčasnosti prešetruje, či v súvislosti s celým procesom vysporiadania nebol porušený zákon, alebo či verejne činná osoba nezneužila svoje právomoci.

Chronológia zámeny pozemkov

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na zasadnutí 9. 2. 2015 rokovalo o bode programu „Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce“ medzi mestom a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce“ z dôvodu osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové Ťahanovce.

Bol predložený návrh, na zámenu pozemkov, na základe ktorého by Rímskokatolícka cirkev zamenila pozemky vo svojom vlastníctve o výmere cca 33 tisíc m2 za pozemky vo vlastníctve mesta Košice o rozlohe cca 177 hektárov (lesné pozemky).

Následne mestské zastupiteľstvo na svojom XII. zasadnutí dňa 12. 9. 2016 opäť o zámene pozemkov rokovalo, avšak zámenu podľa predloženého pôvodného návrhu neschválilo.

Mesto, farnosť a mediátor uzavreli 9.12. 2016 dohodu o začatí mediácie.

Mestské zastupiteľstvo v septembri 2017 schválili z dôvodu osobitného zreteľa Dohodu o meditácii, pričom jej účinnosť sa datuje od 27. septembra 2017. Na základe tejto dohody došlo k vzájomnému prevodu vlastníctva pozemkov.

V prípade pozemku zameneného zo strany mesta, ide o pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite situovanej v území definovanom územným plánom ako polyfunkčná zástavba pozostávajúca z plôch športovo – relaxačného vybavenia, obytnej plochy málo podlažnej zástavby a obytnej plochy viacpodlažnej zástavby.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie