Lenka Fedorová Správy

Viacerí vlastníci garáží na Furči sa sťažujú na zatekanie: Mesto má pre nich jasný odkaz

Majitelia týchto garáží majú v zmysle kúpnych zmlúv s Mestom Košice vecné bremeno spočívajúce v umožnení parkovania nad stropnou konštrukciou garáže.

Ilustračný obrázok k článku Viacerí vlastníci garáží na Furči sa sťažujú na zatekanie: Mesto má pre nich jasný odkaz
Zdroj: TASR

Viacerí majitelia garáží na sídlisku Dargovských hrdinov sa sťažujú na ich zatekanie a žiadajú opravu. Majitelia týchto garáží majú v zmysle kúpnych zmlúv s Mestom Košice vecné bremeno spočívajúce v umožnení parkovania nad stropnou konštrukciou garáže. Vyplýva to z interpelácie, ktorú adresoval košický mestský poslanec Marek Kandráč primátorovi mesta.

Vlastníci garáží žiadajú opravu

Ako uvádza Kandráč, garáže, ktoré sa nachádzajú v MČ Košice – Sídl. Darg. hrdinov, sú na uliciach Dvorkinova, Maurerova, Bielocerkevská, Postupimská, Jaltská, PČĽ a Clementisova. Nad týmito garážami sú vytvorené parkovacie miesta, pričom majitelia garáží viackrát upozorňovali na zatekanie garáží a žiadali o opravu. Nad niektorými garážami sú vyhradené parkovacie miesta za odplatu.

Podľa Kandráča by sa riešením daného problému malo zaoberať právne oddelenie v súčinnosti s referátom dopravy MMK. Vlastníci garáží podľa neho často žiadajú opravu poškodenej hydroizolácie. Tento fakt by však mal byť nejako preukázaný znaleckým posudkom, že parkovanie danú hydroizoláciu poškodilo.

Počet sťažností bude pribúdať

,,Môže dôjsť k strate životnosti hydroizolácie od výstavby garáží, alebo mohli byť niektoré garáže predávané s poškodenou hydroizoláciou do majetku vlastníkov, a tieto údaje by mohli byť v starých znaleckých posudkoch k odpredaju, keď ich odpredával BPMK (technický stav by mal byť opísaný). Niektorí majitelia garáží sa vyjadrili, že budú právnou cestou žiadať zrušenie vecného bremena, ak sa im ich poškodená hydroizolácia neopraví. Je však otázne, či je možné takúto opravu realizovať, a či to nebude investícia do súkromného majetku," uvádza Kandráč.

Vzhľadom k veku radových garáží na Sídl. Darg. hrdinov je podľa Kandráča predpoklad, že počet sťažností na zatekajúce garáže bude pribúdať, a z tohto dôvodu Vás prosím, aby sa danou problematikou zaoberali kompetentné oddelenia a referáty MMK a navrhli spôsob riešenia.

,,Garáže na uvedených uliciach na Sídlisku Dargovských hrdinov nie sú v evidencii majetku mesta Košice, ale súkromných vlastníkov. Vzhľadom na to, že tieto stavby (garáže a parkovisko) tvoria jeden celok, nie je možné zrušenie vecného bremena na stavbu garáží," uvádza sa v odpovedi.

Podľa Rašiho referát dopravy MMK spravuje len parkovacie plochy, ktoré sa nachádzajú nad týmito garážami, kde zabezpečuje údržbu a opravu vrstvy parkovacích miest, do ktorej nepatrí hydroizolácia garáží. Zatekanie a zvýšená vlhkosť v garážach je pravdepodobne spôsobená porušenou hydroizolačnou vrstvou garáží, resp. absenciou tejto vrstvy. Hydroizolačná vrstva pozostáva zo zvislej a vodorovnej zložky, ktoré spolu tvoria jeden celok ochrany proti vode a vlhkosti. Opravou, resp. výmenou asfaltovej plochy sa neodstráni problém zatekania do garáží, nakoľko asfaltová zmes je porézny materiál, ktorý prepúšťa vodu.

Oprava na vlastné náklady

,,Do dnešného dňa referát dopravy MMK neobdržal žiaden znalecký posudok, ktorý poukazuje, že státie vozidiel nad garážami spôsobilo porušenie hydroizolačnej vrstvy a tým aj zatekanie garáží. Hydroizolačná vrstva môže byť porušená aj z dôvodu zlej realizácie už pri výstavbe garáží alebo aj z dôvodu sadnutia konštrukcie garáží. Hydroizolácia má životnosť od 15 do 50 rokov, podľa použitého materiálu a kvality odvedenej práce (hlavne v styku zvislej a vodorovnej zložky hydroizolácie). Sídlisko Dargovských hrdinov má viac ako 40 rokov, čo znamená, že hydroizolačná vrstva už len z dôvodu jej životnosti nemusí plniť svoju funkciu," vysvetľuje ďalej primátor.

Ako v závere odpovede Raši uviedol, na základe vyššie uvedeného, vlastníci garáží by si mali zabezpečiť opravu hydroizolačnej vrstvy (nie len vodorovnej zložky nad stropnou doskou, ale aj zvislou zložkou, a dôležitou súčasťou je prepojenie týchto zložiek) na vlastné náklady.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM