VIDEO: ZŠ Krosnianska 4 rozvíja schopnosti nadaných detí, majú i vlastnú hymnu

Základná škola (ZŠ) Krosnianska 4 je v Košiciach osobitá tým, že sa už dlhodobo a systematicky venuje talentovaným deťom.

V rámci programu APROGEN realizuje vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou skupinovej integrácie.

„V jednom ročníku máme jednu až dve takéto triedy, na prvom stupni je maximálny počet detí v triede 12 a na druhom stupni 16. Spolu máme v deviatich ročníkoch zhruba 180 takýchto ‚špecialkárov‘, celkový počet žiakov máme 587,“ uviedla riaditeľka školy Danka Daneshjoová.

Špeciálne triedy

Výber do špeciálnych tried upravuje legislatíva, dieťa musí mať potvrdené intelektové nadanie na základe testov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), škola potom ešte posudzuje, či je žiak vhodný do skupinovej integrácie.

Neraz sa stáva, že akoby sprievodným znakom nadania je tzv. Aspergerov syndróm a s týmito deťmi je veľmi špecifická práca.

Učiteľom s deťmi pomáhajú okrem školského psychológa a špeciálneho pedagóga aj dvaja asistenti, ktorých škola získala s podporou eurofondov.

„Vzdelávanie nadaných vidíme ako veľmi perspektívne, pretože oni sú strategickým bohatstvom krajiny. Veríme, že nadaní ľudia, ak sa im budeme venovať od útleho veku a poskytneme im priestor, vytvoria tie najlepšie hodnoty a možnosti uplatnenia sa aj pre tých, ktorí nie sú tak nadaní,“ vysvetľuje riaditeľka motívy prístupu školy.

Logo i hymna

V znaku školy je žiariace slnko spolu s písmenom K a číslicou 4, keďže škola má hovorový názov „Ká štvorka“. Nové logo, ktoré nahradilo pôvodné ešte z čias socializmu, vytvorili žiaci z tried pre nadané deti.

„Navrhli slniečko ako svetlo poznania aj vyjadrenie toho, že sa v škole dobre cítime. Nakreslili to, a potom spracovali v počítači, aby sa to dalo tlačiť,“ priblížila Daneshjoová.

Škole nechýba ani hymna, hudbu a text zložila s deťmi učiteľka hudobnej výchovy. Okrem iného sa v nej spieva: „Učíme sa ťažké veci, možno z nás budú vedci.“ Žiaci ju spievajú vždy pri nástupe na začiatku školského roka po štátnej hymne.

Svoje literárne a výtvarné práce prezentujú žiaci aj prostredníctvom školského časopisu Krosniačik. O jeho úrovni svedčí, že si v minulosti vyslúžil hlavnú cenu v súťaži školských časopisov v košickom regióne O skleného motýľa.

Boduje v rebríčku

Žiakom je na škole k dispozícii Školský klub detí s pestrým programom a Centrum voľného času s krúžkovou činnosťou. „Medzi také najzaujímavejšie a najobľúbenejšie krúžky patria napríklad programovací, robotický, šachový, krúžok bridžu a logických hier, ale aj tvorivé dielne či debatný klub,“ uviedla riaditeľka. V ponuke na škole sú aj športové aktivity, obľúbený je volejbal, futsal, florbal, basketbal, ale aj bedminton či cezpoľný beh.

V celoslovenskom rebríčku najlepších základných škôl, ktorý na základe testovania žiakov zverejňuje inštitút INEKO, sa už štyri roky po sebe prvé miesto nemení. Opakovane ho obsadzuje košická Základná škola (ZŠ) Krosnianska 4.

Škola je nepretržite na čele rebríčka INEKO od školského roku 2014/2015, ale aj v rokoch pred tým bola v jeho popredí. „Veľmi sa tomu tešíme, ale je to aj zaväzujúce, pretože aj očakávania rodičov detí sú potom veľmi vysoké,“ skonštatovala Daneshjoová.

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: TASR