Správy

Vo Východoslovenskej galérii nájdete vynovenú odbornú knižnicu, FOTO

Rekonštrukciu knižnice realizovala galéria s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK) v sume takmer 20.000 eur.

Ilustračný obrázok k článku Vo Východoslovenskej galérii nájdete vynovenú odbornú knižnicu, FOTO
8
Galéria

Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach obnovila a sprístupnila svoju knižnicu. Jej knižničný fond je orientovaný na odbornú literatúru z teórie a dejín umenia, estetiky, architektúry, úžitkového umenia, reštaurovania, neprofesionálneho výtvarného prejavu a z príbuzných spoločenských vied.

Špecializovaný fond

„Fond Východoslovenskej galérie má okolo 13.000 knižničných jednotiek, čiže je to knižnica, ktorá nie je príliš veľká kvantitou, ale čo je veľmi zaujímavé, je práve ten obsah, ktorý nesie. Je to špecializovaný fond, ktorý je vyslovene zameraný na výtvarné umenie nielen východoslovenského regiónu, ale celoslovenského,“ uviedla pre novinárov riaditeľka Dorota Kenderová.

Osobitne za zaujímavé a výnimočné považuje staré knihy a časopisy, ktoré zaznamenávajú začiatok umenovedy na Slovensku a zaoberajú sa tým, že výtvarné umenie sa stáva súčasťou spoločnosti.

Knižnica mala v štruktúre VSG významné miesto už od jej vzniku v 50. rokoch 20. storočia. V roku 2012 došlo z dôvodu rekonštrukcie a personálnych zmien k presťahovaniu do nevyhovujúcich priestorov, čo viedlo k jej praktickému znefunkčneniu.

Od roku 2016 sa fungovanie knižnice postupne obnovovalo. V roku 2017 presťahovali knihy do nových priestorov na Hlavnej ulici. Do Zoznamu knižníc SR bola nahlásená pod novým názvom Knižnica Východoslovenskej galérie.

Aj vzdelávací kurz

Cez dotačný program KSK Terra Incognita sa v roku 2019 podarilo knižnicu dokončiť a uviesť do prevádzky. „Kapacitne sa rozšíril úložný priestor, zaistila sa ochrana knižničného fondu, zakúpil sa mobiliár a osvetlenie. Každoročným finančným príspevkom od KSK galéria mohla aj napriek obmedzenému chodu knižnice obohacovať jej knižničný fond o nové publikácie z dejín výtvarného umenia, ale tiež o presahy k súčasnej kultúre, kurátorským štúdiám či galerijnej pedagogike,“ informovala VSG.

Prioritou je skatalogizovanie fondu v knižnično-informačnom systéme, ktorý VSG zakúpila so zámerom online sprístupnenia knižnice pre verejnosť.

Galéria sa môže následne zamerať na skvalitňovanie služieb, dobudovanie infraštruktúry, propagáciu a systematickú akvizíciu.

Prvý rok fungovania knižnice bude sprevádzať vzdelávací kurz O umení, ktorý bude v súlade s odborným zameraním knižnice zoznamovať frekventantov s hlavnými pojmami dejín umenia.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie