Rôzne

Záujem o osobný bankrot sa v Košiciach medziročne takmer zdvojnásobil

Počet ľudí, ktorý sa zaujíma o osobný bankrot oproti roku 2017 výrazne stúpol, a to takmer dvojnásobne. Najsilnejšie mesiace sú začiatkom a koncom roka.

Ilustračný obrázok k článku Záujem o osobný bankrot sa v Košiciach medziročne takmer zdvojnásobil
Zdroj: Dnes24.sk

„V roku 2018 sme prijali vyše 1600 žiadostí vo veci oddlženia a viac ako 600 žiadostí o právnu pomoc v ostatných veciach. Okrem toho sme poskytli vyše 350 konzultácií a inak vybavili ďalších 3600 klientov,“ uviedla vedúca kancelárie Centra právnej pomoci (CPP) v Košiciach Monika Šmídtová Miháľová.

Územnou pôsobnosťou košickej kancelárie CPP sú okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Trebišov.

Bankrotujú aj podnikatelia

Košickú kanceláriu CPP navštevujú predovšetkým ľudia v produktívnom veku, dôchodcovia zo sociálne nižších skupín a ľudia s menším príjmom. „Avšak nezriedka sú to aj neúspešní podnikatelia a živnostníci, ktorí sa v dôsledku nepriaznivých okolností dostali do ťažkostí,“ spresnila Šmídtová Miháľová.

Podľa nej by prevenciou pred vyhlásením osobného bankrotu mohlo byť zvyšovanie finančnej gramotnosti ľudí a ich zodpovedné správanie sa. „Zároveň je dôležité, aby v prípade, ak sa človek dostane v dôsledku nepriaznivých okolností do situácie, keď nevie splácať nejakú svoju pôžičku alebo úver, aby nečakal, kým sa situácia zhorší, ale aktívne hľadal riešenia, skúsil osloviť veriteľa s požiadavkou dojednania odkladu splátok či priaznivejšieho splátkového kalendára,“ vysvetlila.

Nové pravidlá osobného bankrotu

Nové pravidlá osobného bankrotu, resp. novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má zvýšiť dostupnosť tohto spôsobu oddlženia, platí od marca 2017.

Základnými podmienkami na vyhlásenie osobného bankrotu sú, že ide o fyzickú osobu, ktorá je platobne neschopná a je voči nej vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Ako Šmídtová Miháľová dodala, dlžník musí mať zároveň poctivý zámer v súvislosti so svojimi záväzkami a musí mať centrum hlavných záujmov na území Slovenskej republiky.

Ako sa uvádza na webovej stránke CPP, popri celkovo 14 kanceláriách v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Svidník, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žiar nad Hronom, Žilina je k dispozícii aj 18 konzultačných pracovísk.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie