Veronika Hunyadiová Samospráva

Košice od obce Čerhov neodkúpia akcie východoslovenských vodární

Košice chcú docieliť zmenu stanov a ochrániť akcie vodární pre samosprávy.

Ilustračný obrázok k článku Košice od obce Čerhov neodkúpia akcie východoslovenských vodární
Zdroj: Mesto Košice

Mestskí poslanci na piatkom rokovaní zastupiteľstva rozhodli o tom, že mesto Košice si neuplatní predkupné právo na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), ktoré chce predať obec Čerhov (okres Trebišov).

Túto možnosť malo mesto Košice ako jeden z akcionárov VVS. Vo vodárňach vlastnia najväčší podiel, 20,44 %.

Obec Čerhov, ktorá má vo vodárňach 0,07% podiel a vlastní 5 144 kusov akcií, má zámer ich predať inej osobe ako akcionárovi VVS. Z výsledku verejnej obchodnej súťaže vyplýva, že súkromná spoločnosť (Advokát Pirč s.r.o) je ochotná za akcie zaplatiť 100 000 eur. Kúpna cena jednej akcie je teda 19,44 eur.

Mestské zastupiteľstvo v novembri minulého roka schválilo zámer mesta odkupovať akcie východoslovenských vodární od súčasných akcionárov. Cenu za akciu vtedy stanovili na základe trhovej hodnoty na 3,35 eur. V rozpočte na rok 2020 je na to vyčlenená suma 150 000 eur.

Vysoká suma

V dôvodovej správe k danému bodu radnica uviedla, že ho neodporúča schváliť. Odborný referát magistrátu, ktorý správu vypracoval to odôvodnil tým, že neexistuje zdroj krytia kúpy predmetných akcií ani aktuálny znalecký posudok, ktorý by potvrdil efektívnosť vynaložených financií na takýto účel.

Vykúpením akcií od obce Čerhov si nebol istý ani samotný primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

„Istým spôsobom som aj ja bol na vážkach, a sám nemám ustálený názor, čo je správne. Dvadsať eur za akciu je naozaj obrovská suma, ktorú ani mesto, ako najväčší akcionár, nedokáže zvládnuť. Na druhej strane som zvažoval, ak sa neprihlásime k predaju, aký následok to bude mať,“ uviedol primátor s tým, že je tu obava z možnej privatizácie vodární, a následného zvýšenia ceny za vodu.

„Je pred nami priestor, kedy o pár rokov zistíme, že VVS nevlastnia vodárne a mestá, ale súkromní investori,“ dodal Polaček.

Chcú zmeniť stanovy

Mestskí poslanci ale schválili uznesenie, ktorým žiadajú primátora, aby predložil valnému zhromaždeniu východoslovenských vodární návrh zmeny stanov VVS za účelom ochrany akcií pre mestá a obce. Zmena má docieliť, aby sa s akciami obchodovalo len medzi akcionármi.

Uznesením zároveň poverili primátora, aby apeloval na akcionárov, aby nepredávali svoje akcie tretím stranám, aby nedošlo k ovládnutiu spoločnosti súkromnými subjektami.

„Som rád, že z Košíc odchádza na celé východné Slovensko apel pre všetky samosprávy, aby nepredávali akcie VVS, boli obozretní, a nedávali ich do rúk tretích strán. Teda, aby tie akcie ostali v "rodine“ obcí a miest," povedal primátor.

Polaček chce zmenu stanov stihnúť ešte pred tým, ako dôjde k predaju akcií Obce Čerhov súkromnej spoločnosti. Podal preto žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Rýchle správy

Najčítanejšie