Eva Mikulová Správy

Starosta Sídliska Ťahanovce M. Ihnát: Najväčším problémom sú nevysporiadané pozemky, FOTO

Miloš Ihnát sa od nástupu do svojej funkcie starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce ihneď pustil do práce a ako tvrdí, už časť svojho volebného programu naplnil.

Ilustračný obrázok k článku Starosta Sídliska Ťahanovce M. Ihnát: Najväčším problémom sú nevysporiadané pozemky, FOTO
4
Galéria

Po minuloročných voľbách má nového starostu aj najmladšie košické sídlisko. Miloš Ihnát dostal dôveru občanov Sídliska Ťahanovce, pretože patril k najaktívnejším poslancom miestnej časti, ale aj mesta.

Ako hodnotíte prvý rok vo funkcii starostu?

Po deviatich mesiacoch už možno povedať, že som aj časť svojho volebného programu naplnil a všetky body som zatiaľ úspešne odštartoval.

Nástup mi nerobil žiadne problémy, život každým dňom prináša situácie, ktoré treba riešiť, vznikajú situácie, ktoré si vyžadujú operatívny zásah, ale sú aj veci, ktoré potrebujú čas.  

Čo sú najväčšie problémy vašej MČ?

Jednoznačne pozemky, ktorých nevysporiadaný stav nám tu zanechal bývalý režim a vzniká komplikovaná situácia ako na strane mestskej časti, keď sme kvôli tomu brzdení napríklad pri čerpaní mimorozpočtových zdrojov, či rozvojových projektoch. Na strane druhej sú vo svojich vlastníckych právach obmedzovaní aj vlastníci, ktorí sa do tejto situácie dostali nedobrovoľne.

Preto žiadame o pomoc štát, ktorý to spôsobil a ktorý musí mať za povinnosť to aj riešiť.

Nie je možné riešiť katastrofálnu situáciu s parkovaním, nie je možné dokonca ani vybudovať nové ihrisko či športovisko. A to sú moje priority.

Ako väčšina mestských častí sa pasujeme, samozrejme, s nedostatkom financií, čo spôsobuje, že komunikácie, chodníky, schodiská, ihriská, športoviská sú v zanedbanom stave a len postupne ich možno dávať do poriadku.

Trápi ma aj nedisciplinovanosť niektorých obyvateľov v oblasti poriadku, čo je chlebíkom naším každodenným, aby sme to riešili.

Čo vás pri každodennej práci starostu najviac prekvapilo?

Očakával som od poslancov väčšiu mieru spolupráce a podpory, keďže úrad pracuje fakt na 100%. Zamestnanci sú ako včeličky a vyvíjajú čím ďalej väčšiu snahu pre rozvoj.

Preto ma prekvapilo, že časť poslancov sa stále neuspokojila s tým, že práve oni neboli úspešní na post starostu. Samozrejme, som spolupráci vždy otvorený.

Pozývam ich na stretnutia a verím, že sa to dá do poriadku. Zložitá situácia nášho sídliska chce podporu a osobný vklad celej osoby do verejnej služby pre občana.

Čo sa vám už podarilo urobiť?

Asi top úspech je zabezpečenie vypratania nelegálnej usadlosti Majetkár, kde na základe môjho podnetu bolo vyvezených 240 ton odpadu a na základe dohovoru nelegálni osadlíci, túto oblasť opustili.

Začíname revitalizovať detské ihriská. Po 20 rokoch polyfunkčný objekt, ktorého súčasťou je aj miestny úrad, získal konečne legálneho správcu. Zničený bývalý skatepark sme zrevitalizovali aj v rámci dobrovoľníckej činnosti a je z neho multifunkčný areál pre florbal, basketbal a športovanie pod holým nebom.

Bol zorganizovaný lov na diviaky, ktorý mal trojitý význam – bezpečnosť, fašiangovú akciu pre obyvateľov a charitatívny rozmer, kedy výťažok bol darovaný pre detskú onkológiu.

Bola zorganizovaná najväčšia brigáda v histórii sídliska s účasťou skoro 200 ľudí. Neustále sa organizujú akcie športové či zábavné, vzdelávacie a verejnosprospešné. Bola prijatá Stratégia dobrovoľníctva, ktorú chceme rozvíjať.

Pripravuje sa revitalizácia športového ihriska na Aténskej, kde je už uzatvorená zmluva o dielo. Bolo vybudované prvé uzamykateľné kontajnerovisko. Vykonalo sa niekoľko súvislých opráv chodníkov a ďalšie sa plánujú.

Bola spustená verejná diskusia na oficiálnej FB stránke mestskej časti. So starostami veľkých mestských častí sa snažíme otvoriť štatút za účelom posilnenia kompetencií pre mestské časti.

Plánuje sa vybudovanie parkovacieho domu na Pekinskej, výsadba zelene, zapojili sme sa do niekoľkých projektov a získali sme skoro 20-tisíc eur z mimorozpočtových zdrojov a mnoho ďalšieho.

Ktorý projekt považujete vo vašej MČ za najdôležitejší?

Plánovaný Europark v úrovni Helsinskej ulice a oddychová zóna na Čínskej ulici.

Sú obyvatelia sídliska aktívni, čo sa týka verejného diania?

Ďakujem obyvateľom, že ich zaujímajú veci verejné, sme otvorení kritike, návrhom podnetom a teší nás ich záujem zúčastňovať sa na akciách organizovaných mestskou časťou.

A ďakujem aj zamestnancom úradu, z ktorých mnohí sú aj obyvateľmi našej mestskej časti za ich snahu, Združeniu žien Slovenska, našim seniorom, aktívnym obyvateľom a, samozrejme, poslancom, lebo niektorí sú skutočným prínosom pre mestskú časť a tí čo nie, tak nás aspoň motivujú sa zlepšovať.

Čo by ste chceli vo vašej MČ zmeniť?

Určite mať viac kompetencií, vylepšiť pozemkový problém  a zmeniť aj myslenie niektorých ľudí, aby mali úctu k okoliu a práci iných. 

Miloš Ihnát
4
Galéria
Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie