Alexandra Kolínská Práca

Rebríček nezamestnanosti absolventov: Tieto košické školy dopadli najlepšie!

Ktorú strednú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Pomôckou pri rozhodovaní môže byť analýza inštitútu INEKO. Ten zostavil rebríček stredných škôl na základe hodnotenia nezamestnanosti absolventov. Ako dopadli košické školy?

Ilustračný obrázok k článku Rebríček nezamestnanosti absolventov: Tieto košické školy dopadli najlepšie!
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Nájsť si po škole prácu v súčasnosti vôbec nie je také jednoduché. Aj preto vám pri rozhodovaní, na akú strednú školu sa vybrať, či poslať svoje dieťa, môže pomôcť hodnotenie inštitútu INEKO. Ten si posvietil na nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl. Toto hodnotenie zahŕňa údaje až za posledné štyri roky, aby sa zohľadnili dlhodobé výsledky a minimalizovali náhodné jednorázové výkyvy.

Hodnotenie nezamestnanosti absolventov zahŕňa dva čiastkové indikátory:

  • Nezamestnanosť absolventov – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie
  • Regionálne uplatnenie – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie v pomere k miere evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa nachádza príslušná škola.

Stav evidencie na úradoch práce aj miera nezamestnanosti v okrese sa sledujú k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium. Pozreli sme sa na to, ako sa v tomto ukazovateli darilo stredným školám z okresu Košice v porovnaní s ďalšími v rámci nášho kraja.

TOP 10 najlepšie hodnotených stredných škôl podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov v rámci Košického kraja

V prvej desiatke najlepšie hodnotených stredných škôl Košického kraja podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov sa umiestnili aj štyri košické školy. Prvá priečka s hodnotením 9,6 patrí Gymnáziu na Poštovej, na treťom mieste skončilo Gymnázium Šrobárova so skóre 9,5, štvrté miesto patrí SZŠ svätej Alžbety s hodnotením 9,4 a piate skončilo Gymnázium Park mládeže so skóre 9,3.

Poradie Názov školy Adresa Mesto Nezamestnanosť absolventov (10 – najnižšia)
1. Gymnázium Poštová 9 Košice – Staré Mesto 9,6
2. Gymnázium Komenského 32 Trebišov 9,6
3. Gymnázium Šrobárova 1 Košice – Staré Mesto 9,5
4. SZŠ sv. Alžbety Mäsiarska 25 Košice – Staré Mesto 9,4
5. Gymnázium Park mládeže 5 Košice – Sever 9,3
6. Gymnázium Kpt. Nálepku 6 Sobrance 9,3
7. Gymnázium P. J.Šafárika Ul. akademika Hronca 1 Rožňava 9,2
8. Spojená škola – SOŠ Kollárova 17 Sečovce 9,1
9. Gymnázium Lorencova 46 Krompachy 9,1
10. Gymnázium Školská 7 Spišská Nová Ves 9,0

Ďalšie poradie hodnotených stredných škôl z okresu Košice podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov v rámci kraja

Poradie Názov školy Ulica Mestská časť Nezamestnanosť absolventov (10 – najnižšia)
14. Gymnázium Trebišovská 12 Košice – Západ 8,9
16. Gymnázium sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice – Staré Mesto 8,8
19. Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 Košice – Staré Mesto 8,7
20. Gymnázium Alejová 1 Košice – Juh 8,6
21. Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17 Košice – Staré Mesto 8,5
22. Gymnázium M.R.Štefánika Nám. L. Novomeského 4 Košice – Staré Mesto 8,5
24. Gymnázium sv. koš. mučeníkov Čordákova 50 Košice – Sídlisko KVP 8,5
25. Gymnázium a ZŠ s VJM Kuzmányho 6 Košice – Staré Mesto 8,3
26. Gymnázium Š. Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou 8,2  
29. SPŠ elektrotechnická Komenského 44 Košice – Sever 8,0
31. Stredná zdravot.škola Kukučínova 40 Košice – Juh 7,9
33. Obchodná akadémia Watsonova 61 Košice – Sever 7,8
35. Súkromné gymnázium Dneperská 1 Košice – Nad jazerom 7,8
37. Gymnázium Opatovská 7 Košice – Vyšné Opátske 7,8
43. Stredná odborná škola Hlavná 54 Moldava nad Bodvou 7,5
45. SPŠ strojnícka Komenského 2 Košice – Sever 7,4
48. SPŠ dopravná Hlavná 113 Košice – Staré Mesto 7,2
49. SPŠ stavebná a geodet. Lermontovova 1 Košice – Staré Mesto 7,2
50. Súkr.str.umel.škola filozofická Petzvalova 2 Košice – Západ 7,2
52. Hotelová akadémia Južná trieda 10 Košice – Juh 7,1
54. Škola úžit.výtvarníctva Jakobyho 15 Košice – Staré Mesto 7,0
55. Súkr.str.odborná škola Bukovecká 17 Košice – Nad jazerom 6,9
57. Katolícka str.pedag.šk. Charkovská 1 Košice – Dargovských Hrdinov 6,8
60. Stredná odborná škola Učňovská 5 Košice – Šaca 6,6
62. Gymnázium Exnárova 10 Košice – Dargovských Hrdinov 6,5
63. Stredná odborná škola Grešákova 1 Košice – Staré Mesto 6,4
66. Gymnázium Horešská 18 Kráľovský Chlmec 6,3
69. Stredná odborná škola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec 6,1
70. SOŠ veterinárna Nám.mladých poľnoho. 2 Košice – Barca 6,1
71. SOŠ železničná Palackého 14 Košice – Juh 5,9
72. Súkr.str.odborná škola Postupimská 37 Košice – Dargovských Hrdinov 5,6
73. Obchodná akadémia Polárna 1 Košice – Nad jazerom 5,5
74. Stredná odborná škola Bocatiova 1 Košice – Staré Mesto 5,4
75. Stredná odborná škola Ostrovského 1 Košice – Juh 5,2
76. Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice – Juh 4,7
77. SPŠ hutnícka Alejová 1 Košice – Juh 4,7
78. SOŠ automobilová Moldavská cesta 2 Košice – Juh 4,6
79. SOŠ pôšt a telekomunik. Palackého 14 Košice – Juh 3,1
80. SOŠ technická Kukučínova 23 Košice – Juh 3,0
81. SOŠ poľnoh. a služieb Kukučínova 23 Košice – Juh 2,3

Nezamestnanosť absolventov nebola hodnotená v nasledovných školách z nášho okresu:
Odborné učilište pri RC (Bankov č. 15, Košice – Sever), Súkromná SOŠ ekonomická Tercium (Lermontovova 1, Košice – Staré Mesto), Spojená škola – PŠ (Vojenská 13, Košice – Staré Mesto), Súkromné gymnázium (Katkin park 2, Košice – Západ), Súkromná praktická škola (Myslavská 401, Košice – Myslava), Súkromné gymnázium (Petzvalova 4, Košice – Západ), Športové gymnázium (Trieda SNP 104, Košice – Západ), Spojená škola – SUŠ (Exnárova 8, Košice – Dargovských Hrdinov), Gymn. sv. E. Steinovej (Charkovská 1, Košice – Dargovských Hrdinov), Súkromná pedagogická a sociálna akadémia (Jegorovovo nám. 5, Košice – Dargovských Hrdinov), Spojená škola – PŠ (Alejová 6, Košice – Juh, Spojená škola – OU (Alejová 6, Košice – Juh), Súkromné 8-r. gymnázium (Galaktická 9, Košice – Nad jazerom), Súkromné gymnázium (Galaktická 9, Košice – Nad jazerom), Stredná odborná škola (Južná trieda 48, Košice – Juh), Súkromná SOŠ PAMIKO (Kukučínova 23, Košice – Juh), Spojená škola – OA pre TP (Opatovská cesta 97, Košice – Vyšné Opátske), Súkromné športové gymnázium (Užhorodská 39, Košice – Juh), SOŠ poľnohospodárska (Kováčska 53, Medzev), Gymnázium s VJM (Československej armády 15, Moldava nad Bodvou) a Praktická škola (Hlavná 53, Moldava nad Bodvou).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie